Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung bướu và xạ trị

BS.

Nguyễn Thị Hạnh

Bác sĩ Khoa Ung bướu và xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Ung bướu và xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Ung thư

Quá trình đào tạo:

Năm 2017: Tốt nghiệp trường Đai học Y Hà Nội

Thế mạnh chuyên môn:

Ngoại khoa