Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Kiểm toán nội bộ

ThS.

Nguyễn Thị Ánh Dương

Phụ trách quản lý, điều hành phòng Kiểm toán nội bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức