Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Kiểm toán nội bộ

ThS.

Nguyễn Thị Ánh Dương

Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức