Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Vật tư- Thiết bị Y tế

Ths.

Nguyễn Thế Đạt

Phó Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế