Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh, Phòng Y tế cơ quan

BSCKII

Nguyễn Quang Huệ

Trưởng Phòng Y tế cơ quan; Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: 

Trưởng phòng Y tế cơ quan, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1995: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại phân hiệu Y Hải Phòng - Đại học Y Hà Nội.

Năm 2008: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ tại trường Đại học Y Hà Nội. 

Năm 2016: Tốt nghiệp BSCKII tại trường Đại học Y Hà Nội.

Tham gia học nhiều khóa Gây mê hồi sức của Pháp - Việt Nam.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê - Cấp cứu.