Bác sĩ Chuyên gia, TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

THS.BS

Nguyễn Ngọc Ánh

Bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Giảng viên Đại học Y Hà Nội.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Tiêu hóa.

Giải phẫu.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2006: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2008: Tốt nghiệp khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Ngoại tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2010: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Tốt nghiệp Bác sỹ nội trú Ngoại tiêu hóa tại Pháp.

Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sỹ nội trú Ngoại tiêu hóa tại Pháp (Thạc sỹ DFMSA Ngoại).

 

Thế mạnh chuyên môn:

 Phẫu thuật tiêu hóa.

 Hậu môn trực tràng.

 Sàn chậu học.