Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Công nghệ thông tin

Ths.

Nguyễn Lương Bằng

Trưởng phòng Công nghệ thông tin