Bác sĩ Chuyên gia, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực

PGS. TS.

Nguyễn Hữu Ước

Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Giảng viên Cao cấp, Trưởng Phân môn Phẫu thuật Tim mạch - lồng ngực, Bộ môn Ngoại - Đại học Y Hà Nội.

 

Chuyên ngành:

Ngoại tim mạch, lồng ngực.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1987: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội .

Năm 1990: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội.

Năm 1992: Đào tạo phẫu thuật tim mạch tại Pháp.

Năm 1996: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Đại học Y Hà Nội.

Năm 1999:  Đào tạo phẫu thuật tim mạch tại Pháp.

Năm 2004: Bảo vệ luận án Tiến sỹ Đại học Y Hà Nội.

Nam 2008: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II Đại học Y Hà Nội 

Nhiều khóa đào tạo ngắn hạn dưới 1 năm, trong và ngoài nước về quản lý và Ngoại tim mạch - Lồng ngực

 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Ghép tạng.

Phẫu thuật Tim (người lớn và Trẻ em).

Phẫu thuật Lồng ngực.

Phẫu thuật Mạch máu.

Đào tạo Đại học và sau Đại học.