Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

Nguyễn Hữu Tuấn

Kỹ thuật viên trưởng