Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

PGS.TS

Nguyễn Hồng Hà

Trưởng Khoa PT Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Giáo sư thỉnh giảng Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Quân Y.

Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Việt Nam. 

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ.

Phẫu thuật Sọ mặt, Hàm mặt.

Phẫu thuật Vi phẫu - Bàn tay.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2000 : Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Đại học Y Hà Nội. 

Năm 2004 : Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Bệnh viện Cộng hòa Pháp; chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, phẫu thuật Hàm mặt, phẫu thuật Vi phẫu - Bàn tay.

2010, 2015 : Visiting Clinicien, Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, phẫu thuật sọ mặt, tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, phẫu thuật Sọ mặt, Hàm mặt

Phẫu thuật Vi phẫu - Bàn tay