Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Hồi sức tích cực II

ThS

Nguyễn Hà Hải Trang

Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Quá trình đào tạo:

Năm 2018: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2020: Bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Đại học Y Hà Nội

Năm 2021: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội

Thế mạnh chuyên môn: Gây mê, hồi sức ngoại khoa, chống đau