Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

Ths.BS.

Nguyễn Đình Minh

Phó Trưởng Khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ:

Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1999: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Năm 2003: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2003: Tốt nghiệp Chẩn đoán hình ảnh tại North Shore Hospital- Sydney - Úc.

Năm 2005: Tốt nghiệp Chẩn đoán hình ảnh tại Rennes- CH Pháp.

Năm 2010: Tốt nghiệp Chẩn đoán hình ảnh tại SNUH- Seoul – Hàn Quốc.

Năm 2018: Tốt nghiệp Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Sydney- Úc.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán hình ảnh

Can thiệp dưới Chẩn đoán hình ảnh