Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Hồi sức tích cực I

BSCKII

Nguyễn Bá Tuân

Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực I, Trung tâm gây mê và hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực I, Trung tâm gây mê và hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2007: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Gây mê hồi sức - Đại học Y Hà Nội. 

Năm 2021: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II - Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019: Học nghiên cứu sinh tại học viện Menzies-Đại học Tasmania-Úc

 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê

Hồi sức ngoại khoa

Giảm đâu cấp và mạn tính.