Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

THS.BS

Lê Thị Hồng Phương

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ.