Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

PGS. TS

Lê Thanh Dũng

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức; Trưởng bộ môn Kỹ thuật hình ảnh, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

Chức vụ:

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Ủy viên ban chấp hành hội Điện quang Việt Nam.

Ủy viên ban chấp hành hội Điện quang can thiệp Châu Á Thái Bình Dương.

Trưởng bộ môn Kỹ thuật hình ảnh, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1998: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà nội.

Năm 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2002: FFI tại Bệnh viện Nord - Amiens - CH Pháp.

Năm 2007: FFI tại Bệnh viện Gabriell- Montpied - Clermont Ferrand Cộng hòa Pháp.

Năm 2008: Tốt nghiệp Chuyên khoa định hướng ngành y học hạt nhân tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2018: Tốt nghiệp Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Điện quang can thiệp:

Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý mạch máu

Chẩn đoán và điều trị các khối

Điều trị giảm đau trong bệnh lý ung thư và không ung thư