Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Trung tâm Phẫu Thuật Thần kinh

TS.BS.

Lê Hồng Nhân

Cố vấn

Chức vụ:

Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Ngoại Thần kinh

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1984: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 1991: Tốt nghiệp đào tạo nội trú tại Pháp.

Năm 1998: Tốt nghiệp đào tạo nội trú tại Pháp.

Năm 2002: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2010: Bảo vệ luận án Tiến sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật thần kinh.