Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung bướu và xạ trị

ThS.BS

Lại Thanh Tùng

Bác sĩ Khoa Ung bướu và xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Ung bướu và xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Ngoại tiêu hóa - gan mật

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2019: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2020: Đào tạo phẫu thuật nội soi cơ bản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Năm 2021: Đào tạo ung thư cơ bản khóa 1, bộ môn Ung thư, trường Đại học Y Hà Nội

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật ung thư tiêu hóa - gan mật tụy.