Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Gan mật

TS. BS.

Đỗ Tuấn Anh

Trưởng Khoa PT Gan Mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Trưởng Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Đại cương.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1985: Tốt nghiệp tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 1988: Tốt nghiệp Bác sĩ quân Y.

Năm 1996: Tốt nghiệp BSCKI tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 1997: Tốt nghiệp nội trú tại Cộng hòa Pháp.

Năm 2001: Tốt nghiệp Cao học tại Học viện Quân Y.

Năm 2010: Chuyển đổi Tiến sỹ sang BSCKII.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Bác sĩ phẫu thuật chuyên ngành Tiêu hóa, gan mật.