Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

BSCKI

Đinh Thị Thu

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán hình ảnh.