Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung Bướu, Phòng Hợp tác quốc tế

ThS. BS

Bùi Trung Nghĩa

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó Trưởng Khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Ngoại khoa, Ung bướu.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2011: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2012: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Năm 2013: Tham gia khoá thực hành nghiên tại trường Đại học Strasbourg, Cộng hòa Pháp.

Năm 2015: BSCK Ung Bướu tiêu hóa tại Bệnh viện Toranomon, Tokyo, Nhật Bản.

Năm 2019: Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Tiêu hóa - Ung bướu.