Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê I

BS

Bùi Thị Hạnh

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2009 : Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm  2012 : Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2017 : Tốt nghiệp khóa đào tạo siêu âm tổng quát tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Năm 2018 : Tốt nghiệp khóa đào tạo về gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm trên xác tại Thái Lan.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức.