Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

THS.BS

Bùi Quang Huynh

Phó Trưởng khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ:

Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó bí thư chi bộ Cận lâm sàng I, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành: 

Chẩn đoán hình ảnh

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1999: Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh Tại Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Năm 2005: Tốt nghiệp FFI tại CHU Rangueil - Toulouse - Cộng hòa Pháp.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán hình ảnh