Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-02 13:10:56

    1. Tên khoa: Trung tâm truyền máu (Blood Center).   2. Liên hệ:                 Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà D - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.                 Điện thoại: (024)38.253.531 (Máy lẻ...