Phòng Hợp tác quốc tế

Đội ngũ chuyên gia của khoa

Nguyễn Đức Chính

Trưởng khoa PT Nhiễm khuẩn; Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Bùi Trung Nghĩa

Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt...