Đội ngũ chuyên gia của khoa

Trịnh Hồng Sơn

Phó Giám đốc bệnh viện; Trưởng Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.     Chuyên ngành: Phẫu...

Phạm Gia Anh

Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phó Trưởng Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Bùi Trung Nghĩa

Quyền Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Quyền Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Cao Mạnh Thấu

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa - Ung bướu.   Quá trình đào...

Nguyễn Thị Phượng

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa - Ung bướu.   Quá trình đào...