Đội ngũ chuyên gia của khoa

Đinh Ngọc Sơn

Trưởng khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên cao cấp bộ môn Ngoại đại học Y Hà...

Nguyễn Lê Bảo Tiến

Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình; Quyền trưởng phòng khám chuyên khoa Ngoại cơ sở 2

Chức vụ: Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Quyền Trưởng Phòng khám chuyên khoa ngoại cơ sở...

Nguyễn Hoàng Long

Phó trưởng khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:  Phẫu thuật Cột sống.   Quá...

Vũ Văn Cường

Phó trưởng khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thành viên Hội hàn lâm phẫu thuật Hoa Kỳ...

Nguyễn Tuấn Anh

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống   Quá trình đào...

Đinh Thế Hưng

Bác sĩ khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Nguyễn Duy Linh

Bác sĩ khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Nguyễn Văn Thạch

Cố vấn

Chức vụ: Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam. Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Viện trưởng Viện...

Trần Đình Toản

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống   Quá trình đào...

Đỗ Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp; Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị...

Nguyễn Đình Hòa

Phó Trưởng phòng Công tác xã hội; Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Trần Quốc Khánh

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật cột sống.   Quá trình đào...

Bùi Hải Nam

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Võ Văn Thanh

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Vũ Văn Cường

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...