Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

THS.BS

Vũ Văn Trịnh

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2011: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2014: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2017: Tốt nghiệp khóa đào tạo Hồi sức sau ghép gan ở người cho sống tại Cao Hùng, Đài Loan.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức trong ghép gan

Hồi sức sau mổ