Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực

BS.

Vũ Văn Thời

Bác sĩ Khoa PT Tim mạch và Lồng ngực