Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

TS. Bs.

Vũ Văn Khoa

Phó trưởng khoa Khám xương và điều trị ngoại trú

Công trình Nghiên cứu khoa học: 

Nghiên cứu phương pháp điều trị phức tạp hai xương căng chân bằng đóng đinh NT kiểu sign.

Nghiên cứu ứng dụng xương nhân tạo điều trị khớp giả xương dài chi dưới.