Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi trên và Y học Thể Thao

Ths. Bs.

Vũ Tiến Hưng

Bác sĩ