Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

Ths.Bs.

Vũ Quang Hiếu

Bác sĩ