Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực

Ths. Bs.

Vũ Ngọc Tú

Bác sĩ

 Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá kết quả phẫu thuật lóc động mạch chủ type A tại bệnh viện Việt Đức. Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, 4, 2013 tr.59 -65.