Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực

Ts. Bs.

Vũ Ngọc Tú

Bác sĩ Khoa PT Tim mạch và Lồng ngực

 Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá kết quả phẫu thuật lóc động mạch chủ type A tại bệnh viện Việt Đức. Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, 4, 2013 tr.59 -65.