Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

Ths. Bs.

Vũ Mạnh Toàn

Bác sĩ Khoa Điều trị và khám xương ngoại trú