Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Bs.

Văn Đức Hạnh

Bác sĩ