Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật chấn thương chung

Ths. Bs.

Trương Xuân Quang

Phó Trưởng Khoa PTCT Chung

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá kết quả điều trị gãy 2 xương cẳng chân bằng phương pháp đống đinh Sign kín có chốt ngang.