Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

PGS. TS.

Trịnh Văn Đồng

Phó Giám đốc Trung tâm

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Nghiên cứu nhiễm khuẩn hô hấp liên quan thở máy.

Nghiên cứu ống dẫn cho bệnh nhân nặng.

Nghiên cứu thông khí nhân tạo cho bệnh nhân nặng.

Nghiên cứu suy thận bệnh nhân chấn thương.