Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung Bướu, Phòng Quản lý Chất lượng

GS. TS

Trịnh Hồng Sơn

Phó Giám đốc bệnh viện; Trưởng khoa Ung bướu, Trưởng phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: