Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

BS

Trần Xuân Thạch

Bác sĩ Khoa PT Tạo hình hàm mặt thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình hàm mặt thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2008: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật vi phẫu.

Phẫu thuật hàm mặt.

Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.