Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

Ths. Bs.

Trần Xuân Thạch

Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ