Bác sĩ Chuyên gia, TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Ths

Trần Thị Hồng Thắm

Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng Văn phòng Trung tâm; Quyền phó trưởng phòng khám chuyên khoa ngoại cơ sở 2