Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

THS.BS

Trần Ngọc Vân

Bác sĩ khoa PT Tạo hình Hàm mặt Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Chuyên ngành:

Răng hàm mặt

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Matxcova.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật hàm mặt

Chuyên ngành răng hàm mặt