Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi Dưới

Ts. Bs.

Trần Hoàng Tùng

Phó trưởng Khoa PT Chi dưới

Công trình Nghiên cứu khoa học: 

Nghiên cứu úng dụng phẫu thuật nội soi điều trị đứt DCT  tại Bệnh viện HN Việt Đức. 

Nghiên cứu ghép gắn xương từ người chết não trong một số tổn thương tại Bệnh viện HN Việt Đức.