Bác sĩ Chuyên gia, TT Ghép tạng

THS.BS

Trần Hà Phương

Bác sĩ Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Ngoại khoa.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú.

Năm 2013: Tu nghiệp khóa học đào tạo FFI tại Pháp.

Năm 2016: Tu nghiệp khóa học đào tạo tại Hàn Quốc.

Năm 2017, 2019: Tu nghiệp khóa học đào tạo tại Pháp.

Năm 2018: Tu nghiệp khóa học đào tạo tại Nhật.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật gan mật, tụy.

Phẫu thuật ghép tạng (gan, thận).