Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

Ths.BS.

Sử Thị Mỹ Hà

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đề tài tế bào thần kinh đệm ít nhánh hai bán cầu tốt nghiệp bác sỹ nội trú: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán u tế.