Bác sĩ Chuyên gia, TT Truyền máu

BSCKI.

Quách Chính Nghĩa

Phó trưởng Khoa

 

 

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: