Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi trên và Y học Thể Thao

Ths. Bs.

Phùng Ngọc Hòa

Phó trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 

Điều trị gãy xương sên.

Sách giáo khoa.