Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh, TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Ths.Bs.

Phạm Thị Thanh Huyền

PHÓ Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn