Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

THS.BS

Phạm Thị Hiền

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Gây mê I Trung tâm Gây mê và hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê - Hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2015: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú gây mê hồi sức, tại trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê và hồi sức ngoại khoa