Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Sinh hóa

Ths.BS.

Phạm Thảo Diệp

Phó trưởng Khoa