Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực

TS. BS.

Phạm Hữu Lư

Bác sĩ Khoa PT Tim mạch và Lồng ngực