Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

BSCKII

Phạm Hữu Khuyên

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1999: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2003: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2005: Tốt nghiệp nội tú FFI Tại Pontchaillou - Cộng hòa Pháp.

Năm 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II Tại Học viện Quân Y.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán hình ảnh.