Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung Bướu, Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ths. Bs.

Phạm Gia Anh

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp; Phó trưởng Khoa Ung Bướu

Công trình nghiên cứu khoa học:

Ung thư ống tiêu hóa không thuộc biểu mô.